www.vlotverhuur.nl
 

ALGEMEEN 

Natuurlijk zijn er een aantal regels en algemene zaken voor het huren  van dit mooie vlot. We moeten de Friese wateren en natuur natuurlijk schoon en veilig houden en daarom hebben wij de volgende basis regels. 


Reserveren / annuleren
• Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van noodweer op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van noodweer en/of storm) alleen in overleg met verhuurder. Verhuurder bepaalt uiteindelijk op redelijke wijze of de annulering (ook redelijkerwijs) gegrond is.
• Annuleren is mogelijk tot 3 dagen van te voren, wanneer de huurder het later dan 3 dagen van te voren aangeeft, wordt er 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. 
• Bij annulering op de dag van de verhuur vanwege een andere reden dan de weersomstandigheden, brengt de verhuurder 100% van de huursom in rekening.


Eigen risico / borg
• Voor aanvangsdatum dient de huurder de borg van € 100 te voldoen. 
• Bij schade aan het vlot wordt de borg ingehouden en de reparatie kosten verhaald op de huurder. Schade aan derden wordt niet gedekt door de verhuurder en dit risico loopt de huurder zelf. 


Huurtijden
•Het Vlot dient op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plek terug te zijn in de staat zoals het vlot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.) Niet schoonmaken kost 100% van de borg! 

  • Huurtijden zijn variabel het huren van het vlot kan vanaf 9:00 s'morgens tot 21:00 s'avonds (Nachtvissers uitgezonderd)


Minimum leeftijd
• Personen onder 20 jaar mogen het vlot niet besturen. 


Varen
• Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor Het Vlot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van verhuurder en derden.
• Indien er schade wordt gevaren, dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder, om de verdere gang van zaken en schade afhandeling door te spreken.

  • Varen onder invloed van Alcohol is ten strengste verboden, de waterpolitie voert hierop steekproefsgewijs controles op uit, bekeuringen en dergelijken die hier uit voort komen zijn voor de huurder. 
 
 
 
E-mailen
Bellen